การแก้ไข / การเปลี่ยน รหัสผ่านเครื่องบันทึก รุ่น PPF